Μείζον θέμα για την λειτουργία του Νομικού Προσώπου.

Μείζον θέμα για την λειτουργία του Νομικού Προσώπου. Η κυρία Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου χωρίς να έχει διδαχθεί τίποτα από το παρελθόν (ακύρωση αποφάσεων κλπ) συνεχίζει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Την 01/02/2013 κατά την διάρκεια της… Διαβάστε περισσότερα »