“ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙΣ”

Η παράταξη “Τρίπολη – Πρωτεύουσα το Μοριά” αποχαιρετά συντετριμμένη τον επικεφαλής της Δημήτρη Παυλή, που δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή, παλεύοντας ηρωικά για μήνες με την επάρατη νόσο. Όλοι εμείς κρατάμε τη δυναμική πορεία της ζωής σου, την… Διαβάστε περισσότερα »

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ – ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΨΗΦΙΖΟΥΝ «Κάνουμε την εμπιστοσύνη σας Πράξη»

Δεν είναι δυνατό να μιλάμε για ανάπτυξη και νέες προοπτικές, αν δεν μεριμνήσουμε για τη νέα γενιά, την πιο δυναμική και δημιουργική ομάδα της κοινωνίας μας. Οι νέοι του Δήμου Τρίπολης άλλωστε, έχουν έως σήμερα αποδείξει ότι διαθέτουν δυναμική για… Διαβάστε περισσότερα »

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 – 2019 “Κάνουμε την εμπιστοσύνη σας Πράξη”

Συνδηµότες και συνδηµότισσες, Ίσως πολλοί να µας χαρακτηρίζουν ονειροπόλους, κάθε φορά που δηµοσιεύουµε ένα νέο έργο ή µια επωφελή παρέµβαση για όλους τους δηµότες. Τηρώντας τις αρχές του πολιτικού πολιτισµού, της διαφάνειας και της νοµιµότητας, τα πιστεύω µας για τη… Διαβάστε περισσότερα »

2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2014 – 2019

Αναπλάσεις ∆ιασφαλίσαµε και δροµολογούµε άµεσα αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, για την αναζωογόνηση του κέντρου και των πλατειών της Τρίπολης Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 5.282.350,00€ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ Προϋπολογισµός: 543.350,00€ Φορέας Χρηµατοδότησης: ΣΥΜΒΑΣΗ 09/2014 ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Φάση υλοποίησης:… Διαβάστε περισσότερα »

3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2014 – 2019

Σχολικές Υποδοµές Συντηρούµε, ανακαινίζουµε και ενισχύουµε τα σχολικά συγκροτήµατα ώστε να έχουµε ασφαλή, φροντισµένα κτίρια για τα παιδιά µας. Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 4.122.660,00€ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ουΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Προϋπολογισµός: 372.660,00 € Φορέας… Διαβάστε περισσότερα »

4. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 – 2019

Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ανακατασκευάζουµε και αναβαθµίζουµε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου µας. Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 4.114.974,13 € ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Προϋπολογισµός: 644.800,00 € Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ/ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ Στοιχεία Ένταξης: 22735/28-03-2019 Φάση υλοποίησης: Προς ∆ηµοπράτηση Ο εκσυγχρονισµός περιλαµβάνει την… Διαβάστε περισσότερα »

5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ OΔΟΠΟΙΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 2014 – 2019

Αγροτική Oδοποιία Αντιπληµµυρικά έργα – Απαλλοτριώσεις Προχωράµε άµεσα σε µια σειρά από έργα υποδοµής για τις αγροτικές περιοχές του ∆ήµου Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 29.997.441,85 € ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Προϋπολογισµός: 1.400.000,00 € Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΣ / ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Στοιχεία Ένταξης:… Διαβάστε περισσότερα »

6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 2014 – 2019

Πολιτιστικοί Χώροι – Μουσεία Προχωράµε στην αποκατάσταση και αναβάθµιση των πολιτιστικών χώρων του ∆ήµου µας. Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 7.909.844,79 € ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΖΟΥΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ Προϋπολογισµός: 2.111.024,39 € Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / ΥΜΕΠΕΡΑΑ /… Διαβάστε περισσότερα »

7. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 2014 – 2019

Οδικό ∆ίκτυο – Σηµάνσεις Βελτιώνουµε, Συντηρούµε, Αποκαθιστούµε το οδικό δίκτυο και τις σηµάνσεις του ∆ήµου µας Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 5.185.000,00 € ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2016 ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ… Διαβάστε περισσότερα »

8. ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 2014 – 2019

Ύδρευση – Αποχέτευση – Άρδευση Ολοκληρώσαµε έργα ύδρευσης και άρδευσης µε σκοπό τη σωστή διαχείριση, την εξοικονόµηση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Επεµβαίνουµε και επιλύουµε τα προβλήµατα από τα ακραία καιρικά φαινοµένα. Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 66.975.067,98 € ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ… Διαβάστε περισσότερα »