Ακόμα ένα έργο γίνεται “πραγματικότητα”: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

22/01/2020 14:16

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της τ.κ. Βλαχέρνας της Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης.

Στο έργο θα τοποθετηθούν 9.214 μέτρα αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο.

Θα γίνει η ένωση του συνολικού δικτύου με τη νέα Δεξαμενή, η οποία χωροθετείται στα βορειοανατολικά της υφιστάμενης, παλαιάς δεξαμενής.

“Στο φυλλάδιο του απολογισμού μας το είχαμε αναφέρει στην σελίδα 30”

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Προϋπολογισµός: 700.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: Προ εγκεκριµένο µε χρηµατοδότηση από την ΑΡΚΑ∆ΙΑ 2020

Φάση υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και δηµοπράτησης

Όλα αυτά τα καταφέραµε µε σκληρή δουλειά για να είµαστε χρήσιµοι στον ∆ηµότη, να σταθούµε δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, να κάνουµε έργα στην Τρίπολη και τα χωριά µας µε σύγχρονες προδιαγραφές που θα µας φέρουν πιο κοντά στις βιώσιµες πόλεις του αύριο.