6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 2014 – 2019

Πολιτιστικοί Χώροι – Μουσεία Προχωράµε στην αποκατάσταση και αναβάθµιση των πολιτιστικών χώρων του ∆ήµου µας. Συνολική ∆απάνη Παρεµβάσεων 7.909.844,79 € ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΖΟΥΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ Προϋπολογισµός: 2.111.024,39 € Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / ΥΜΕΠΕΡΑΑ / … Συνεχίστε να διαβάζετε το 6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 2014 – 2019.