Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-10-2018.

18/10/2018 12:22

Σας καλούμε την 22α Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης (διαδικασία εργατικών διαφορών) κατά τη δικάσιμο της 2-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 25-6-2018 και με αρ. καταθ. 200/2018 αγωγής πρώην υπαλλήλων (σύνολο 17) του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης.
 2. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 13-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ942/3-8-2018, αρ. πιν. 12, ΑΒΕΜ: ΕΦ104/4-4-2018) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» Γεωργίου Β΄. 8-10 Τρίπολη και κατά της 853/2017 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
 3. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 13-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ940/3-8-2018, αρ. πιν. 14, ΑΒΕΜ: ΕΦ139/15-5-2018) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην Τράπεζα Κύπρου» και κατά της 851/2017 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης
 4. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 21-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 17-11-2017 και με αρ. κατάθεσης 627/2017 αίτησης ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 5. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 13-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ944/3-8-2018, αρ. πιν. 15, ΑΒΕΜ: ΕΦ140/15-5-2018) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIAS» Εθνικής Αντίστασης & Δαρειώτου – Τρίπολη και κατά της 836/2017 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
 6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 13-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ946/3-8-2018, αρ. πιν. 16, ΑΒΕΜ: ΕΦ141/15-5-2018) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της Α.Ε. «O.T.E» Λαγοπάτη 36 – Τρίπολη και κατά της 849/2017 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
 7. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 619/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 8. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 32311/5-10-2018 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. GueorguievaGergina, σχετικά με την υπ’ αριθ. 128/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.
 9. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2018
 10. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 594/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 11. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 596/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής    

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ      

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ