Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18-02-2019.

14/02/2019 9:41

Σας καλούμε την 18η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο 1 Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 348.000.00 €.
 2. Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΙΣ 04-07-2017», προϋπολογισμού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 3. Περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 45.330,97 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 4. Ορισμός Συμβολαιογράφων για σύνταξη εγγράφων που αφορούν στην υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για περιοχές του Δήμου Τρίπολης
 5. Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Κ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
 6. Ορισμός δικηγόρου για ενέργειες σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης της Δ.Ε. Βαλτετσίου (εκτός των σχολείων) στο Γραφείο Κτηματογράφησης π.ε. Αρκαδίας
 7. Ορισμός δικηγόρου για ενέργειες σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης της Δ.Ε. Μαντινείας (εκτός των σχολείων) στο Γραφείο Κτηματογράφησης π.ε. Αρκαδίας
 8. Ορισμός δικηγόρου για ενέργειες σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης της Δ.Ε. Φαλάνθου (εκτός των σχολείων) στο Γραφείο Κτηματογράφησης π.ε. Αρκαδία
 9. Ορισμός δικηγόρου για ενέργειες σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης της Δ.Ε. Τεγέας (εκτός των σχολείων) στο Γραφείο Κτηματογράφησης π.ε. Αρκαδίας
 10. Ορισμός δικηγόρου για ενέργειες σχετικές με την υποβολή δηλώσεων που αφορούν τα σχολεία ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης στο Γραφείο Κτηματογράφησης π.ε. Αρκαδίας
 11. Ορισμός δικηγόρου για ενέργειες σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης της Δ.Ε. Κορυθίου (εκτός των σχολείων) στο Γραφείο Κτηματογράφησης π.ε. Αρκαδίας
 12. Ορισμός δικηγόρου για ενέργειες σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης της Δ.Ε. Λεβιδίου (εκτός των σχολείων) στο Γραφείο Κτηματογράφησης π.ε. Αρκαδίας
 13. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 15-3-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 29-1-2019 και με αρ. καταθ. 30/2019 ανακοπής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης
 14. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής και αίτησης αναστολής, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, κατά της με αρ. πρωτ.15119/255/25-1-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης, επίδοση της Αίτησης Αναστολής με δικαστικό επιμελητή, παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στη δικάσιμο που πρόκειται να ορισθεί και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο και σύνταξη και κατάθεση του υπομνήματος μετά την εκδίκαση, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 15. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α913/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 16. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α914/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 17. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 21-5-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ358/30-1-2019, αρ. πιν. 71, αρ. καταχ. ΠΡ118/5-4-2017) προσφυγής του Δήμου Τρίπολης κατά της 25545/437/31-1-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
 18. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 7-5-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ316/29-1-2019, αρ. πιν. 47, αρ. καταχ. ΠΡ286/6-7-2017) προσφυγής του Δήμου Τρίπολης κατά της 107100/1788/5-5-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
 19. Ορισμός δικηγόρου για ενέργειες σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης της Δ.Ε. Σκιρίτιδας (εκτός των σχολείων) στο Γραφείο Κτηματογράφησης π.ε. Αρκαδίας
 20. Αποδοχή δωρεάς
 21. Ορισμός δικηγόρου για ενέργειες σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης της Δ.Ε. Τρίπολης (εκτός των σχολείων) στο Γραφείο Κτηματογράφησης π.ε. Αρκαδίας
 22. Περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 72.058,92 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 23. Περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ», προϋπολογισμού 68.973,11 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής 

           ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ              

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ