Έργο αποκατάστασης του Πνευματικού Κέντρου με σφραγίδα Παυλή: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

07/02/2020 11:19

Το µεγάλο αυτό έργο έχει την σφραγίδα της προηγούμενης διοίκησης του τ. Δημάρχου Τρίπολης Δημ. Παυλή που κατάφερε την ένταξη του έργου με χρηματοδότηση 2.500.000,00€, με στόχο την ανακαίνιση, αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό του κτιρίου του Πνευµατικού Κέντρου της Τρίπολης, ώστε να ανακτήσει την αίγλη του και να µπορέσει να ξαναγίνει το σηµείο αναφοράς της πνευµατικής ζωής της πόλης αλλά και της Περιφέρειας. Με τον εκσυγχρονισμό των υποδοµών και των εγκαταστάσεων θα µετατραπεί σε έναν σύγχρονο πολυχώρο πνευµατικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Προϋπολογισµός: 2.500.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΟΑΝ / ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

Στοιχεία Ένταξης: 5114/1707/Α3/13-8-2018

Φάση υλοποίησης: Προς δηµοπράτηση µελετών εφαρµογής

“Πιο κάτω η “σελίδα 16” από το φυλλάδιο του απολογισμού μας”